Phim Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng 5

Marvel's Agents of Shield Season 5

Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng 5, Marvel's Agents of Shield Season 5 (2017)

Phim Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng 5 - Đặc Vụ S.H.I.E.L.D (Phần 5) - Marvel's Agent Of S.H.I.E.L.D (Season 5): Lần này, Phil Coulson và nhóm của anh tỉnh dậy trên một chiếc phi thuyền đang bay ở ngoài vũ trụ. Chuyện gì đã xảy ra với họ?