Girls’ Frontline: Healing Chapter, Girls’ Frontline 2019

Chuyển thể từ game cùng tên.

Tags: