Phim The Unlimited Hyobu Kyosuke

Unlimited Psychic Squad

The Unlimited Hyobu Kyosuke, Unlimited Psychic Squad 2013

Đây là phần tiếp theo của Psychic Squad . Ờ thì 1 đám esper đấm đá nhau mà trung tâm là do anh zai Hyoubu Kyousuke lolicon.

Tags: