Phim Thunderbolt Fantasy (Phần 2)

Thunderbolt Fantasy 2

Tiếp tục câu truyện về anh kiếm gỗ độc cô cầu bại trên con đường xử lí nốt 35 thanh kiếm phép.