Tiệm Đồ Cổ Trung Cục, Mystery of Antiques (2018)

Phim Tiệm Đồ Cổ Trung Cục, Mystery of Antiques (2018) Một vị khách ghé vào tiệm đồ cổ của Hứa Nguyện, lôi cô vào trong một âm mưu nằm mơ cũng không ngờ tới, một món bảo vật hiếm có trong tiệm bỗng dưng có hàng vạn liên hệ với mình, một thế cục mấy chục năm trước lại ứng vào số mệnh của mình. Hứa Nguyện đặt mình vào sinh tử, đấu trí đấu dũng với các phe thần thánh mấy chục năm trước...

Chúc các bạn xem phim vui vẻ !

chu