Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3

The Sword And The Fairy 3

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, The Sword And The Fairy 3 2008

Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3: là bộ phim truyền hình trung quốc Thượng Hải Đường Nhân sản xuất, bộ phim là phần tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian…

Tags: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3The Sword And The Fairy 3 (2008)Phim Trung QuốcPhim Bộ Trung Quốc